Novinka: Háčkované čepice s anténou

Colored — Jelení šperky a autorské brože

Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Provozovatel:

Zuzana Potočková
Trnovanská 1294/36
415 01 Teplice
IČO: 74947281
E-mail: info@colored.cz

Tyto obchodní podmínky upravují obchodní vztahy mezi Zuzanou Potočkovou (dále jen „provozovatel“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“), v oblasti prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu Colored.cz.

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoliv upravit. Právní vztahy mezi provozovatelem a kupujícím, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upraveny, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku a Občanským zákoníkem.

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.

2. Ochrana osobních a dalších údajů

Kupující se zavazuje poskytnout provozovateli nezbytné osobní údaje, které poslouží k bezproblémovému vyřízení objednávky. Je oprávněn poskytnout také další údaje, které chce mít uvedeny na prodejních dokladech.

Provozovatel se zavazuje, že získané osobní údaje budou zpracovávány ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Provozovatel se zaručuje, že veškeré osobní údaje budou použity výhradně za účelem vyřízení objednávky.

Získané údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně, s výjimkou těch údajů, které jsou nezbytné pro doručení objednávky přepravní společností.

3. Objednávka zboží

Provozovatel si vyhrazuje právo sortiment prodávaného zboží měnit. Provozovatel nemůže zaručit stoprocentní dostupnost všeho zboží uvedeného v nabídce.

Závaznou objednávku zboží uskuteční kupující tím, že požadované zboží nejprve vloží do nákupního košíku, následně vyplní objednávkový formulář a objednávku stisknutím příslušného tlačítka potvrdí. Obsah objednávky se automaticky odešle provozovateli.

Ke každé objednávce bude ještě před závazným potvrzením automaticky připočtena částka za poštovné a balné.

Provozovatel po obdržení závazné objednávky zašle na email kupujícího automatickou zprávu, ve které bude přehledně uveden obsahu nákupního košíku v okamžiku uskutečnění závazné objednávky, jednotlivé ceny zboží, poštovné a balné a celková suma, kterou je kupující povinen za zboží uhradit. Tato automaticky vygenerovaná zpráva není ještě závazné potvrzení objednávky provozovatelem.

Pokud se vyskytnou skutečnosti, které budou bránit uskutečnění objednávky, bude o tomto kupující neprodleně vyrozuměn provozovatelem prostřednictvím emailu.

Provozovatel objednávku potvrdí odesláním informačního emailu kupujícímu, v němž výslovně uvede, že objednávku přijal. Teprve tehdy je uzavřena kupní smlouva.

4. Zrušení objednávky

Kupující i provozovatel jsou oprávněni závaznou objednávku bez udání důvodu zrušit, a to zasláním storno emailu.

Pokud se jedná o zrušení ze strany kupujícího, doporučuje provozovatel stornovat objednávku co nejdříve, než dojde k předání objednávky přepravní společnosti. O předání zboží přepravní společnosti provozovatel informuje emailem.

Pokud kupující nestihne objednávku stornovat dříve, než je předána přepravní společnosti, je kupující povinen uhradit náklady spojené s dopravou.

5. Cena

U každého zboží je uvedena jeho aktuální cena včetně DPH. Po vložení zboží do košíku se ceny všech produktů sčítají a těsně před dokončením objednávky se k výsledné sumě připočtou ještě náklady na přepravu zboží. 

6. Platební podmínky

Platbu za zboží je možno uskutečnit na dobírku.

7. Dodací podmínky

Odeslání objednaného zboží závisí na skladové dostupnosti. Pokud je zboží skladem (skladová dostupnost uvedena v detailu produktu) bude zásilka odeslána do 2 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky provozovatelem. Pokud zboží není na našem skladě, nemůžeme garantovat konkrétní dobu dodání.

Provozovatel využívá k doručení zásilek služeb České pošty.

Cena za dopravu je 100 Kč s DPH.

8. Reklamace

Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Pokud kupující objeví během používání zakoupeného zboží vadu, která nebyla způsobena nestandardním zacházením, ale je vadou výrobku, má nárok zboží v záruční době reklamovat.

Na veškerý sortiment se vztahuje záruka dle zákona 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak). Na běžné opotřebení materiálu se záruka nevztahuje.

Při převzetí zásilky doporučuje provozovatel překontrolovat ihned její stav. V případě poškození obalu nebo neúplnosti zásilky má kupující nárok zboží odmítnout (nepodepsat protokol o převzetí). V takovém případě sepíše kupující s dopravcem na místě protokol o poškození (nutné je potvrzení dopravce) a odešle ho do 24 hodin na email provozovatele. Pokud by kupující nejdříve protokol o převzetí zboží podepsal, nemohl by následně uplatnit reklamaci na neúplnost nebo poškození zásilky.

Zboží určené k reklamaci doporučujeme zasílat buď v originálním, nebo vyhovujícím obalu, který zboží ochrání před dalším případným poškozením během přepravy. Pokud bude reklamace uznána, má kupující nárok požadovat od provozovatele náhradu výdajů za přepravu zboží (nutno doložit dokladem o přepravě). Pokud reklamace nebude uznána, náklady na dopravu zboží a balné hradí kupující.

Po posouzení reklamace dodavatelem bude kupující vyrozuměn o výsledku emailem. Lhůta pro vyřízení reklamace je podle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dní.

9. Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, jestliže provozovatel nedodrží smluvní podmínky.

Podle zákona č. 367/2000 má kupující jako fyzická osoba (nikoliv podnikatelský subjekt) nárok vrátit zboží bez udání důvodu do 14-ti dnů od doručení zásilky. Zboží je nutno zaslat v originálním neporušeném obalu, nepoužité, se všemi doklady (kopie faktury, záruční list, návod k použití...) Provozovatel vrácené zboží posoudí, a pokud bude v pořádku, vrátí kupujícímu peníze. Provozovatel nehradí náklady, které kupující vynaloží na dopravu vraceného zboží. Zásilky s chybějícími doklady nebudou uznány.

Provozovatel má právo od smlouvy odstoupit do odeslání zásilky. Jedná se zejména o případy výrazné změny cen zboží nebo nedostupnost zboží. Před odstoupením provozovatel vyrozumí o této skutečnosti kupujícího emailem.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 21. září 2009 až do odvolání nebo jejich změny a vztahují se na všechny kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a kupujícím. Kupující odesláním objednávky zboží stvrzuje, že byl s obchodními podmínkami srouzměn a že s nimi souhlasí. Provozovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Prodávající: Zuzana Potočková
Adresa: Trnovanská 1294/36, 41501 Teplice
IČ: 749 47 281
E-mail: info(zavináč)colored.cz

V eshopu Colored prodáváme hlavně Jelení šperky od Báry Vogeltanzové a Bulbul brože od Ivy Kůřilové.
Mapa stránek | Obchodní podmínky | Kontakt

Clickmedia webdesign Redakční systém Clips

V e-shopu Colored pořídíte originální autorské brože od českých návrhářek. Pro odvážné nositelky budou vhodným doplňkem Jelení šperky, které rozzáří kabáty, svetříky, trika. Konzervativnější dívky a ženy potěší jemné a decentní Bulbul brože - barevní ptáčci s folklórní duší nebo hravé porcelánové brože Ono, jako vystřižené z dětských knížek! Bulbul brože | Jelení šperky | Porcelánové brože | Tvorba eshopu | Zůzy blog